Back to top

Nasze produkty

Serge Ferrari opracowuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne elastyczne materiały kompozytowe znane ze swojej lekkości, trwałości i pełnemu recyklingowi.

Nasze lekkie produkty umożliwiają tworzenie płynnych atrakcyjnych form, zachęcając do nowego podejścia zmniejszającego intensywność materiału, a zwiększającego wykorzystanie zasobów. Produkty Serge Ferrari są trwałe, zapewniając najwyższe parametry użytkowe przez cały okres życia obiektu. Fakt pełnego recyklingu naszych materiałów obrazuje udział Serge Ferrari w świadomym rozwoju budownictwa oraz wkład w ograniczenie jego wpływu na środowisko.