Back to top

Nasze zobowiązania

Proces recyklingu Texyloop

Nasza wizja

Historia i rozwój Serge Ferrari odzwierciedlają główne wyzwania XXI wieku: Oferować więcej przy mniejszym zużyciu surowców i energii.
W odpowiedzi na to wyzwanie, Serge Ferrari tworzy, produkuje i dystrybuuje elastyczne materiały kompozytowe, pozostając liderem innowacyjności.
Rozpoznawane i polecane przez wiodących międzynarodowych architektów rozwiązania Serge Ferrari swoją niską wagą, małą gęstością oraz efektywnością przyczyniają się do rozwoju budownictwa ekologicznego. Nasze materiały łączą w sobie izolację, przezierność, niską wagę, odporność i stabilność.
Technologia Precontraint dostarcza najlepszy stosunek wagi do parametrów oraz stabilność wymiarową w czasie, oferując rozwiązanie dostosowane do obecnych potrzeb: lepiej za mniej i na dłużej.

Nasz misja

Od powstania, Serge Ferrari próbowało nawiązać długotrwałą współpracę opartą o obupólną korzyść ze wszystkimi swoimi partnerami: klientami, pracownikami, dostawcami, udziałowcami, itd.
W 1973 roku, Serge Ferrari opracował Precontraint, opatentowany materiał, który był lekki, wytrzymały i odporny, tym samym oferując stosunek wagi do parametrów spełniający warunki nawet najbardziej wymagających konstrukcji. Ten proces technologiczny pozwolił grupie na rozwój i produkcję materiałów przyszłościowych:

  • redukujących wagę konstrukcji
  • zmniejszających zużycie energii
  • poprawiających samopoczucie oraz komfort zarówno wizualny jak i akustyczny

Serge Ferrari nie tylko dostarcza produkty, ale również zobowiązuje się do możliwie najlepszej obsługi swoich Klientów:

  • dokładne i precyzyjne informacje na produktach
  • proste narzędza do komunikacji
  • szkolenia techniczne i produktowe, aby pomagać w rozwoju
  • indywidualna oferta dla architektów, projektantów, inwestorów i użytkowników

Nasze wartości

 

Serge Ferrari bazuje na trzech wartościach: Wytrwałość, Lojalność i Hojność. To te wartości inspirują nasze zespoły w codziennych czynnościach oraz wpływają na zachowanie jednostek. Nasze wartości są podstawą naszych działań sprzedażowych, ale również etyki biznesowej i ogólnie przyjętych zachowań.

Więcej niż obietnica

Serge Ferrari to stan umysłu, bliskie relacje, technologia rozwijana wewnątrz firmy i szczegółowe zrozumienie rynków. Oferujemy elastyczne materiały kompozytowe, przyczyniające się do tworzenia rozwiązań atrakcyjnych, trwałych, lekkich i odpowiedzialnych... jednocześnie konkurencyjne.