Back to top
Havs- och fiskodling
Fiskodling

Havs- och fiskodling

Vågabsorberande genom sin flexibilitet
Vågabsorberande genom sin flexibilitet
Icke giftfritt för fisken
Icke giftfritt för fisken
God dragtålighet (27 t/ml)
God dragtålighet (27 t/ml)
Lång livslängd
Lång livslängd

Hållbar havsodling i flexibla slutna odlingskassar

Med sin teknik för slutna odlingskassar har Serge Ferrari revolutionerat den hållbara havsodlingen. Fisken odlas nu i kassar till havs, där den skiljs från omgivningen av nät och flexibla membran. Membranet har tagits fram särskilt för att användas inom havsodling och är godkänt efter att ha använts i en sluten prototypkasse i Norge under tre års tid. Sedan 2017 har tekniken använts även för odling av andra fiskarter världen över.

Fiskodling i slutna kassar ger resultat

Odling i slutna kassar medför en betydande minskning av fiskdödligheten, minskar förekomsten av parasiter (t.ex. laxlus), ger en mer stabil syrehalt och optimerar fiskens tillväxt. För avfallet från odlingen innebär Serge Ferraris revolutionerande teknik att fisken inte behöver någon form av behandling, eftersom vattnet filtreras bättre och det har blivit enklare att ta hand om det slam som hamnar på kassens botten. Slammet torkas sedan och återanvänds som organisk gödning. Membranet går lätt att serva mellan produktionscyklerna, vilket ger odlingskassen en beräknad livslängd på ca 10 år.

En hållbar lösning för framtiden

Tester som genomförts på slutna odlingskassar visar en högre driftsäkerhet jämfört med stela burar av glasfiber och betong. Flexibiliteten i våra membran gör också att de kan ta upp energin från vågorna, vilket minskar risken för skador.
Under 2018 blev Serge Ferrari klar med uppbyggnaden av ett världsomfattande nätverk för distribution och installation av lösningen.

 

Referenser
EcoCage för havsodling
success story
Fiskodling

EcoCage för effektiv och ansvarsfull havsodling

Biobrane
Aqua 2050
Fiskodling
Norge