Back to top

Serge Ferrari-koncernen

Serge Ferrari-koncernen

Teknisk ledare

1973 grundade Serge Ferrari sitt företag och skapade Précontraint, en innovativ patenterad tillverkningsteknik som kombinerar resistans och hållbarhet med låg vikt samtidigt som det erbjuder ett unikt vikt/prestandaförhållande.
Sedan dess har företaget fortsatt att vara innovativt och blivit tekniskt ledande när det gäller flexibla kompositmembran. Idag är Serge Ferrari en fransk industrikoncern, starkt inriktad mot den internationella marknaden, som utvecklar produkter för att bidra till produktion av lösningar som är attraktiva, hållbara, lätta, ansvarsfulla och konkurrenskraftiga.

Vår mission

En win-win-relation

Serge Ferrari integrerar kundernas behov från FoU till produktåtervinning för att garantera optimal prestanda. Genom att behålla kontrollen över utveckling och produktion på sina fyra industrianläggningar i Europa, har företaget fortsatt sin internationella expansion, och etablerat långsiktiga win-win-relationer med de som använder materialet, kunder, anställda, leverantörer och aktieägare.

Våra marknader

Mångfalden på våra marknader är en tillgång

Våra produkter har gjort sig ett namn på marknader med hög konkurrens och på nisch-marknader eftersom de är lätta, hållbara och återvinningsbara. Vi erbjuder lösningar för en mer sparsam och mer ansvarsfull arkitekturstil, som erbjuder termisk och akustisk komfort till sina ägare. Våra produkter finns redan i vardagen, på stora internationella arenor eller som skydd för din terrass där hemma. Vår tillämpade know-how och expertis innebär att vi kan utveckla lösningar för industrin i olika sektorer som t ex biogasproduktion eller havsodling.

Våra produkter

Lätta, slitstarka och återvinningsbara

Lättheten i våra material öppnar upp nya konstruktionsmöjligheter. Arkitekter och designers erbjuds nya möjligheter, vilket möjliggör skapande av djärva former och volymer, med mindre råmaterial och mindre energi. Våra lätta, hållbara produkter behåller sina egenskaper under lång tid, vilket ger komfort och installationssäkerhet. Genom att implementera ett återvinningssystem (Polyloop) för våra material kan vi ge dem ett andra liv och ett nytt syfte, genom att spara primära resurser.

Serge Ferrari i korthet

sf in brief