Back to top

Våra åtaganden

Vår vision

Serge Ferraris historia och utveckling återspeglar de stora utmaningarna under 2000-talet: Föreslå alltid bättre - med mindre material och mindre energi. Som svar på denna utmaning skapar, tillverkar och distribuerar Serge Ferrari kompositmaterial, och behåller sin position i främre ledet när det handlar om innovation.

Serge Ferraris lösningar är erkända och rekommenderade av ledande internationella arkitekter och bidrar med sin låga vikt, låga materialdensitet och effektivitet till hållbara konstruktioner. Våra material kombinerar isolering, genomskinlighet, lågt vikt, resistans och stabilitet. Précontraint-tekniken erbjuder det bästa vikt/prestandaförhållandet och dimensionsstabilitet över tid, vilket ger en lösning till utmaningen gällande våra naturresurser; bli bättre, med mindre och under längre tid.

Vår mission

Serge Ferrari har sedan starten strävat efter att skapa långsiktiga, win-win-relationer med sina partners: kunder, anställda, leverantörer, aktieägare etc. 1973 skapade Serge Ferrari Précontraint®, en patenterad teknik som var lätt, resistent och slitstark och som erbjuder en vikt/prestandaförhållande som möter kundernas krav i även de mest krävande strukturer. Denna tekniska utveckling gör det möjligt för koncernen att utvecklas och producera material för framtidens ekonomi:

  • Minska konstruktionssystemens vikt
  • Minska energiförbrukningen
  • Förbättrat välbefinnande samt visuell och akustisk komfort