Back to top

Våra produkter

Serge Ferrari designar, tillverkar och distribuerar innovativa och flexibla kompositmaterial som är kända för att vara lätta, hållbara och återvinningsbara.

Våra produkter håller låg vikt för att kunna användas i en tilltalande, enkel design som sporrar till nya sätt att tänka, där mängden material i konstruktionen minskar samtidigt som funktionaliteten ökar.
Serge Ferraris produkter är hållbara och har lika hög prestanda under hela sin  livslängd.
De är också återvinningsbara vilket understryker Serge Ferraris engagemang i hållbar utveckling och vår ambition att minska företagets miljöpåverkan.