Back to top

MVO-rapporten

Rapports RSE Serge Ferrari
Onze geschiedenis en overtuigingen passen bij een permanent innovatiebeleid. Onze industriële activiteit wordt onderworpen aan een gedetailleerde analyse die wij jaarlijks publiceren in ons MVO-rapport.

We stellen in dat rapport een lijst op van de voornaamste impact die wij genereren en de initiatieven die wij nemen om die te beperken om in de lijn te liggen van een aanpak die een circulaire economie tot doel heeft.
Deze rapporten laten zien welke vooruitgang we boeken, afgemeten aan beschikbare, duidelijke, meetbare en vergelijkbare gegevens. We laten de betrokken partijen aan het woord die samen met ons hebben gewerkt aan belangrijke projecten. De betrokkenheid van en uitwisseling met deze deskundigen zijn een goede begeleiding en steun bij onze aanpak.

Download onze MVO-rapporten

Rapport RSE 2016

  MVO-rapport 2016: Doen of niets doen…
  Ons derde rapport gaat simpelweg over de opbrengst van MVO…

 

 

 

 

Rapport RSE 2015

MVO-rapport 2015: Wat luchtigheid... en realiteitszin
Ons tweede rapport behandelt de uitdagingen van een perma-circulaire economie.

 

 

 

 

Rapport RSE 2014

MVO-rapport 2014: Dit is geen oefening! (Alleen Frans)
Een eerste rapport dat probeert om meer te zijn dan alleen een oefening 'MVO-rapporten schrijven'…