Back to top

CSR reports

Vår bakgrund och målsättning innebär en ständig innovationsstrategi. Vår industriella verksamhet analyseras i detalj och resultaten publiceras årligen i vår CSR-rapport.

Denna rapport visar de viktigaste avtrycken som vi genererar och de initiativ som vi tar för att begränsa dem. Vi gör allt för att anpassa vår verksamhet till en cirkulär ekonomisk strategi. Dessa rapporter visar våra framsteg, med läsbara, mätbara och jämförbara data. Vi ber parterna som arbetar med oss ​​på större projekt att kommentera och tycka till. Vår respekt för dessa experter och våra diskussioner styr vårt arbete mot ett hållbart samhälle.

Ladda ner CSR rapporterna

Utdrag från DEFP 2018  : En introduktion av vår inställning till hållbar utveckling.

 

Rapport RSE 2016

  CSR rapport 2016: Att göra eller inte göra...
  Vår tredje rapport behandlar ämnet vinsten av CSR-arbete...

 

 

 

 

Rapport RSE 2015

CSR rapport 2015: Lite sorglöshet...och realism 
Vår andra rapport diskuterar den cirkulära ekonomin. 

 

 

 

 

Rapport RSE 2014

CSR rapport 2014: Det här är ingen övning!  (Fransk version)
Vår första rapport är ett försök att vara mer än en enkel CSR-rapport...